SiamYMenu 
Member |
Loading...
Link |แวดวงยา
Program |รายละเอียดของยา

กลุ่มยา
ยาขับเสมหะ (Expectorant) / ยาแก้ไอ (Antitussive)
ชื่อยา
 
ไกวเฟนิซิน / เทอร์ปีนไฮเดรต / เด็กซ์โทรเมธอร์แฟน (Guaifenesin/ Terpin hydrate / Dextromethorphan)
ชื่อการค้า
 
เทอร์โก-ดี (Terco-D), ดี-โคเอท (D-coate)
รูปแแบยาที่มีจำหน่าย
 
ยาเม็ด ประกอบด้วยเดกซ์โทรเมธอร์แฟน 15 มิลลิกรัม, ไกวเฟนีซิน 100 มิลลิกรัมและเทอร์ปินไฮเดรต 130 มิลลิกรัม
ใช้รักษาโรค / อาการ
 
ยานี้เป็นยาบรรเทาอาการไอเนื่องจากหวัดและช่วยขับเสมหะ
วิธีการใช้
 
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
ผลข้างเคียง
 
ยานี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีอาการมึนงงได้ หากมีอาการอาเจียน ไม่ควรรับประทานยามากหรือบ่อยกว่าที่ระบุไว้บนฉลาก ถ้ามีอาการข้างเคียงนานเกิน 2 วันควรปรึกษาแพทย์
ข้อควรระวัง
 
ผู้ป่วยโรคหอบหืด, โรคตับ, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
วิธีเก็บรักษายา
 
เก็บยาให้พ้นมือเด็ก ไม่เก็บยาในที่ที่ถูกความร้อนหรือแสงโดยตรง ไม่เก็บยาในที่ที่มีความชื้น ไม่ควรเก็บยาที่หมดอายุหรือเก็บยาที่ไม่ได้ใช้แล้ว
คำแนะนำพิเศษในการใช้ยา
 
ควรดื่มน้ำอุ่นเพื่อช่วยให้เสมหะเหลวลง ขับออกได้ง่าย หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน หรือมีไข้สูง ปวดศีรษะร่วมด้วย ควรปรึกษาแพทย์
Product New |ข้อมูลยาใหม่
แอมเลกซานอกซ์(A mlexanox(am-lex -an-ox)
zxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
ข้อมูลทั้งหมด 408
ดูทั้งหมด.....
 Tel : xx-xxxx-xxx
Copy Right © 2008 บริษัท สยามยา จำกัด[www.siamya.com]
333 Sukhumvit 71 Rd. Phanong-Nua Wattana 10110
Tel : xx-xxx-xxxx Fax : xx-xxx-xxx